next | previous | forward | backward | up | top | index | toc | Macaulay2 website
Dmodules :: localCohom(Ideal)

localCohom(Ideal) -- local cohomology of a polynomial ring

Synopsis

Description

i1 : W = QQ[X, dX, Y, dY, Z, dZ, WeylAlgebra=>{X=>dX, Y=>dY, Z=>dZ}]

o1 = W

o1 : PolynomialRing, 3 differential variables
i2 : I = ideal (X*(Y-Z), X*Y*Z)

o2 = ideal (X*Y - X*Z, X*Y*Z)

o2 : Ideal of W
i3 : h = localCohom I

o3 = HashTable{0 => subquotient (| dZ dY dX |, | dX dY dZ |)                                                                        }
        1 => subquotient (| 0     0   0      -dXdY-dXdZ dXY-dXZ XdX+1 0        0    XdXdZ-dY  -XdXZ-Y   |, | XY-XZ dY+dZ XdX+YdZ-ZdZ -YdZ+ZdZ+1 0    0    0   |)
                 | -YdY-ZdZ-2 -XdX-1 -3dXZdZ-3dX -dXZdZ-dX dXYZ  XdXZ+Z dXYdY+dXZdZ+2dX XdXdY+dY XdXZdZ+XdX -XdXZ2-YZ-Z2 | | XYZ  0   0      0     YdY-ZdZ XdX-ZdZ ZdZ+1 |
        2 => cokernel | -XYZ XY-XZ 3XdX-2YdY-2ZdZ YdY+ZdZ+3 Y2dY-2YdYZ-2YZdZ+Z2dZ |

o3 : HashTable
i4 : pruneLocalCohom h

o4 = HashTable{0 => 0             }
        1 => | dZ dY X |
        2 => | Y-Z Z2 dYZ+ZdZ+2 XdX+2 |

o4 : HashTable

Caveat

The modules returned are not simplified, use pruneLocalCohom.

See also